KUMAN KİTABINDA TÜRKLER

Pompeji Trogi’nin epimatoru Justinus, İskitlerin özellikle Mısırlılardan daha eski olduğunu şu şekilde belirtti: “Her ne kadar İskitler ve Mısırlılar arasında soyun eskiliği konusunda çok uzun bir çekişme olmuşsa da İskitlerin soyu en eski olmuştur.” Mısırlılar üstün olmalarına rağmen, İskitlerin her zaman daha eski olduğu görüldü. Artık belgelerin bolluğu İskitlerin kolektif adının farklı Türk soylarını içerdiğini açıkça …

Devamını Oku… ‘KUMAN KİTABINDA TÜRKLER’ »

UYGURLARDA SAÇ ÖRGÜLERİNİN ANLAMI

Çocuk sahibi olunca da “balaçuk saç” diye adlandırılan bir modeli uygular. Örülen uzun saçın bitimine genç kadının sahip olduğu çocuk sayısını ifade eden minik örgüler eklenir. Süs olarak ceviz topuzu da yapılabilir.(1) Saçını bir tane ören hanımlar başkaların gözünde kendine koca arayan kadın olarak görülür ve bu kadına iyi gözle bakılmaz.(2) “Dağ kaplanı Timur lu …

Devamını Oku… ‘UYGURLARDA SAÇ ÖRGÜLERİNİN ANLAMI’ »

İsveç’te Bulunan Balta

İsveç, Gotland’da bulunan ve MÖ 700 – 1200 yılları arasına tarihlendirilen bir balta. Balta üzerinde yer alan tamganın ise İskandinavya – Avrupa genelinde bir benzeri daha yok ve anlamını bilmemekteler. Eğer başlarını kaldırıp Türk Kun yazıtları içinde aramış olsalardı, bunun bir Kun tamgası olduğunu, sadece tekil olarak değil; Türk Kun abecesi içinde de yer aldığını …

Devamını Oku… ‘İsveç’te Bulunan Balta’ »

İSKİTLERİN DİNİ İNANÇ VE ADETLERİ

Makalemizde izah etmeye çalıştığımız, bu dini inanç ve adetler, bizim için çok ilgi çekici ve bize çok yakındır. Zira, menşeleri Orta Asya olan “İskitler” ile Gôktürkler, Hunlar ve Oğuzlar arasındaki inkar edilemiyen bütün bu benzerlikler, bir tesadüf eseri olmasa gerekir maalesef, batı müelliflerinin hemen hepsi, bu yakın bağları objektif olarak ilimin emrine sunmaktan kaçınarak Orta …

Devamını Oku… ‘İSKİTLERİN DİNİ İNANÇ VE ADETLERİ’ »

KARAY TÜRKÇESİ

Karayca, günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Türk lehçelerinden biridir. Bugün çok az sayıda konuşuru bulunan Karayca, artık gündelik yaşamda kullanılan bir dil olmaktan çıkmıştır.Karaylar, mensup oldukları dinin de etkisiyle genellikle izole bir hayat sürmüşler ve böylelikle dillerinin özelliklerini uzun süre muhafaza edebilmişlerdir. Kıpçak grubu lehçelerinden biri olup üç ağzı olan Karaycanın yazı dilinin …

Devamını Oku… ‘KARAY TÜRKÇESİ’ »

Oğuz Boyları

Oğuzlar kavmî ve siyasî bir teşekkül için el (il) kelimesini kullanmakta idiler: oğuz eli, akkoyunlu eli, dulkadırlı eli. onların diğer türk kavimlerinin söyledikleri aynı anlamdaki budun sözünü unuttukları anlaşılıyor. bu kelimenin moğolca karşılığı olan ulus sözü deilhanlılar‘ın tesiri ile, ancak doğu anadolu’da türkmenlerce, el kelimesi ile birlikte, kullanılmıştır. karakoyunlu ulusu, boz-ulus, kara-ulus. şimdi biz el yerine umumiyetle arapça’dan aldığımız kavim …

Devamını Oku… ‘Oğuz Boyları’ »

Arkaim 5000 Yıllık Ön Türk Kale Kenti

Tarih öncesi bir orijine dayanmayan bir insan topluluğu düşünülemez. Ne yazık ki biz Türkler batı aleminin tarih ve arkeolojik araştırmalarında, etnik sınıflandırmada kenarda köşede bırakılır ve bir de “barbar” sıfatı ile tanımlanırız. Bozkırlarda prehistorik devirlerden beri devamlılık gösteren ve inkar edilemeyen yakın bağlarla zincirlenen kültürler Türkler’in orijini midir ? Bu suale objektif olarak verilecek cevap şüphesiz …

Devamını Oku… ‘Arkaim 5000 Yıllık Ön Türk Kale Kenti’ »

DOKUZ OĞUZ DESTANINDA GÖK KIZI

Böğü Han, bir gece otağında uyumak için yatağına girmişti. Birdenbire pencerenin açıldığını içeriye semavi bir kızın girdiğini gördü. Bu kız meleklerden daha güzel, perilerden daha cazibeli idi. Böğü Han neye uğradığını anlayamadığından gözlerini kapayarak kendisini uyuyor gibi gösterdi. Kız sağa döndü, sola döndü, genç Hakanı uyandırmak için çok çalıştı. Fakat bir türlü uyandıramadı. Nihayet ümidini keserek …

Devamını Oku… ‘DOKUZ OĞUZ DESTANINDA GÖK KIZI’ »

Mu Kıtası ve TÜRK’ler

Mustafa Kemal Atatürk’ün üstün zekasına bir fotoğraf karesi ile mühür vurmak gerek… Kezâ insanlık 1900’lü yıllarda birbirini yok etmeye ve emperyalist düzeni kurmaya çabalarken, O Türklüğün kökeni başta olmak üzere insanlığın hangi tarih derinliklerinden ve medeniyetinden geldiğini araştırmakla meşguldü… Mu tezi, koloniler halinde Asya, Güney Amerika, Mezopotamya gibi ana merkezlere yerleşenlerin dağılarak yüksek medeniyeti dili …

Devamını Oku… ‘Mu Kıtası ve TÜRK’ler’ »