Sümer(li)lerin Mezopotamya’ya göç nedenleri

Sümerlerin Orta Asya’dan Mezopotamya’ya gelmelerinin sebebini ise bir Sümer uzmanı (Sümerolog) olan Leonard W. King’ten dinleyelim: “Türkistan’da Anau’da (Merv yakınındadır) Amerikalı Raphael Pumpelly başkanlığında yapılan kazılar ve Berlinli Dr. Hubert Schmidt yönetimindeki araştırmalar, Sümerlerin ana yurtlarının Babil ovalarının doğusundaki dağların daha ötesinde (Türkistan) aranması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Aşkabat yanındaki bu kazılar tarihten önceki bir takım …

Continue reading ‘Sümer(li)lerin Mezopotamya’ya göç nedenleri’ »

ESKİ TÜRK ERKEĞİ

Eski Türk toplumunda erkeklerden aşağıdaki gibi özellik ve niteliklerin istendiğini belirtmek mümkündür: 1. Alplık, cesurluk, güçlülük: alp, kara, küç, kök. 2. Akıllılık, bilgelik: bilge, ögdem. 3. Temizlik: aruk. 4. İyimserlik, naziklik, güler yüzlülük: yaruk, isig. 5. Zenginlik: bay. 6. Doğruluk, sadıklık, dürüstlük: köni, tüz. 7. Çetinlik, acımasızlık, sağlamlık: kadır, temir. 8. Büyüklük: kalıktık. 9. Çeviklik, …

Continue reading ‘ESKİ TÜRK ERKEĞİ’ »

Damgaların Dili

Semboller-damgalar bir kültürel yapının adeta DNA larıdır ya da sosyal genetizmin mimarlarıdırlar. Başka tabirle semboller bir zihniyetin ifadesidir. Sanat ise bir kültürel grubun dünyayı algılayış tarzıdır. Bu nedenle damgalar Türk tarihi açısından son derece önemli belgelerdir. Çünkü damgalar Türkler’de yazının olmadığı zamanlardan kaynaklanmış olup, o günden bugüne kadar Türk grupları tarafından bir arma olarak kullanılmışlardır. …

Continue reading ‘Damgaların Dili’ »

KRAL ODİN’İN TURKLAND’DAN İSKANDİNAVYA’YA GÖÇÜ

Doç.Dr. Osman Karatay Büyük çoğunluğu 13. yy içinde yazıya geçirilen İskandinav halklarının tarih ve anlatı geleneklerini temsil eden saga metinleri, bu arada şaşırtıcı bilgilere de yer vermektedir. Bunlardan birine göre kurucu ata Odin, İskit ülkesinin (Rusya) doğusundaki Turkland olarak adlanan ülkeden kendisine bağlı Az halkıyla birlikte İsveç’e gelmiştir. Orta Asya’da bunu destekler bilgiler vardır. Ayrıca …

Continue reading ‘KRAL ODİN’İN TURKLAND’DAN İSKANDİNAVYA’YA GÖÇÜ’ »

İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRKLERDE YİYECEK VE İÇECEKLER

Doç.Dr. Sami KILIÇ Yrd.Doç.Dr. Ali ALBAYRAK Türkler çok eski devirlerde eti konserve olarak saklamayı öğrenmişlerdi. Çin’e ihraç ettikleri ürünlerin içinde konserve et de bulunmaktaydı. Eski Türkler bağırsağın içini doldurarak konserve haline getirdikleri kurutulmuş ete ve bunun pişmiş haline “sucuk” adı veriyorlardı. Bazı bölgelerde sucuk, incecik doğranıp kavrulmuş et, pirinç ve undan yapılırken bazı bölgelerde beyin, …

Continue reading ‘İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRKLERDE YİYECEK VE İÇECEKLER’ »

TÜRK KÜLTÜRÜNDE ATEŞ VE OCAK İYELERİ

TÜRK KÜLTÜRÜNDE ATEŞ VE OCAK İYELERİ Dr. Satı KUMARTAŞLIOĞLU Türk kültüründe de “ateş” ve ateşin yandığı yer olan “ocak”, kutsal ve tanrısal bir varlık olagelmiştir. Bu açıdan “ateş” ve “ocak” etrafında kutsal inanış ve davranış kalıpları oluşarak bir kült hâlini almıştır. Türk kültüründe “ateş” ve ocak”ın tanrısallığının dışında insan hayatının odağına yerleşmiş canlı bir varlık …

Continue reading ‘TÜRK KÜLTÜRÜNDE ATEŞ VE OCAK İYELERİ’ »

KUMAN KİTABINDA TÜRKLER

Pompeji Trogi’nin epimatoru Justinus, İskitlerin özellikle Mısırlılardan daha eski olduğunu şu şekilde belirtti: “Her ne kadar İskitler ve Mısırlılar arasında soyun eskiliği konusunda çok uzun bir çekişme olmuşsa da İskitlerin soyu en eski olmuştur.” Mısırlılar üstün olmalarına rağmen, İskitlerin her zaman daha eski olduğu görüldü. Artık belgelerin bolluğu İskitlerin kolektif adının farklı Türk soylarını içerdiğini açıkça …

Continue reading ‘KUMAN KİTABINDA TÜRKLER’ »

UYGURLARDA SAÇ ÖRGÜLERİNİN ANLAMI

Çocuk sahibi olunca da “balaçuk saç” diye adlandırılan bir modeli uygular. Örülen uzun saçın bitimine genç kadının sahip olduğu çocuk sayısını ifade eden minik örgüler eklenir. Süs olarak ceviz topuzu da yapılabilir.(1) Saçını bir tane ören hanımlar başkaların gözünde kendine koca arayan kadın olarak görülür ve bu kadına iyi gözle bakılmaz.(2) “Dağ kaplanı Timur lu …

Continue reading ‘UYGURLARDA SAÇ ÖRGÜLERİNİN ANLAMI’ »

İsveç’te Bulunan Balta

İsveç, Gotland’da bulunan ve MÖ 700 – 1200 yılları arasına tarihlendirilen bir balta. Balta üzerinde yer alan tamganın ise İskandinavya – Avrupa genelinde bir benzeri daha yok ve anlamını bilmemekteler. Eğer başlarını kaldırıp Türk Kun yazıtları içinde aramış olsalardı, bunun bir Kun tamgası olduğunu, sadece tekil olarak değil; Türk Kun abecesi içinde de yer aldığını …

Continue reading ‘İsveç’te Bulunan Balta’ »

İSKİTLERİN DİNİ İNANÇ VE ADETLERİ

Makalemizde izah etmeye çalıştığımız, bu dini inanç ve adetler, bizim için çok ilgi çekici ve bize çok yakındır. Zira, menşeleri Orta Asya olan “İskitler” ile Gôktürkler, Hunlar ve Oğuzlar arasındaki inkar edilemiyen bütün bu benzerlikler, bir tesadüf eseri olmasa gerekir maalesef, batı müelliflerinin hemen hepsi, bu yakın bağları objektif olarak ilimin emrine sunmaktan kaçınarak Orta …

Continue reading ‘İSKİTLERİN DİNİ İNANÇ VE ADETLERİ’ »